Vennskapsdag som inkluderingstiltak

8Shares

Vi vil i samarbeid med lokale aktivitetstilbydere arrangere en dag som setter vennskap i fokus med positivt fortegn i Oslo Kommune, med aktiviteter & spill, grilling og konsert. Åpent for alle og helt gratis.

Magan Gallery, programleder for NRKs Vennejakten, blir konferansier, og det vil være en dag for å feire vennskap, med formål om å la alle som ønsker det danne nye bekjentskaper i nærområdet, gjennom delte aktiviteter, lek og moro. Som selvforsvar, dansekurs, acro chair og Speedfriending m.m.

Og på en slik måte bidra til å redusere stigma forbundet med å være vennskapssøkende, som stadig får økt fokus i det offentlige ordskiftet.

Utenforskap og inaktivitet er et satsningsområde det skrives og menes mye om både i medier og politiske arenaer, men hvor presenteres få løsninger.

Vi ser hvor lite det skal til for at de som har plass og søker flere venner finner og kobles med hverandre, og ønsker å vise at alt de behøver er en møteplass. I tråd med Stortingets- og Oslo kommunes målsetting om å redusere utenforskap og stillesitting.

I Oslo har eksempelvis turgrupper og byturgrupper på kort tid vokst seg til et tresifret antall medlemmer og vært til stor glede for både nye og eksisterende Osloboere.

Vi ser på dette som en gladsak. At vinden snur, og vi ikke lengre er avhengig av tilfeldigheter for å finne vennskapene og aktivitetspartnerne vi ønsker.

Så i arrangementets ånd oppfordrer vi til å dreie fokuset mot alt det positive ved å danne nye vennskap og være aktiv (fra økt hukommelse, bedre mestringsfølelse, lavere blodtrykk, til integrering og språkbeherskelse m.m.) og la flere få del i fordelene sosiale nettverk gir.

Og slik bidra til å normalisere å ta aktive grep for å bedre mental og psykisk helse, som hindrer mange i å leve livene vi ønsker.

Tid: 26.08, kl. 12-17.00
Sted: St. Hanshaugenpark