IHSG: Verdensdagen for psykisk helse

Velkommen til en fargerik Event- Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse, ulikhet og sosial inkludering

Tilhørighet og inkludering er sentralt for god helse. Likevel opplever personer med
innvandrerbakgrunn utenforskap på flere sosiale arenaer og lavere deltagelse i samfunnslivet. Dette kan både føre til og forsterke psykososiale plager. Hva kan vi gjøre med dette?

Vi møtes på tvers av generasjoner og kulturer for å dele kunnskap og erfaringer. Dette er med på å utvide vår forståelse for hverandre. Noe som er viktig for oss alle.

Resultatmål:
• Øke kunnskap om rus og psykisk helse
• Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer i målgruppen.
• Bidra til trivsel, ny kunnskap og sosial inkludering.

Program:

Kl. 15:00 til 15.30 Registrering
Kl. 15: 30 Velkommen og resitasjon fra Koranen v/ Imam i SNMS
Kl. 15: 35 Diktopplesning
Kl. 15: 40 Hvordan har IHSG og SNMS- Søndre Nordstrand Muslimske Senter ivaretatt
lokalbefolkningen v/ Tahir Mehmood Salam, daglig leder i SNMS
Kl. 16:20 Pause
Kl.16:40 Psykisk helse og velvære: Paneldiskusjon – innledet av Tayyab M. Choudri, daglig
leder i IHSG. Viktigheten av tilhørighet v/Dr. Sofia Naqvi, legespesialist/psykiater.
Konsekvensen av rusmisbruk v/Pål T. Vengsholdt, bruker og pårørende, Sammenhengen
mellom rus og psykisk helse v/Athar Ali, Klinisk sosionom, Raja Khuram Iqbal, lege og Leoul Mekonen, sosialarbeider og medlem av IHSG fagteam.
Kl. 17: 15 Dialog og middag.

Tid: 10.10, kl. 15.30-18.30.
Sted: Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Lofsrudveien 1.