Lærings og mestringstilbud for minoritetsspråklige

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom arrangerer igjen en samling for brukerorganisasjonene som ønsker å bli mer minoritetsvennlige.

Formålet er å styrke samarbeidet mellom organisasjonene og utveksle erfaringer fra prosjekter i regi av de ulike brukerorganisasjonene. På den måten ønsker vi å bidra til motivasjon, inspirasjon og motivasjon i deres arbeid.

Programmet for samlingen er laget i samarbeid med representanter fra Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Kl 10.00-10.30              Velkommen ved fagkonsulent Shaista Ayub,

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring,

Aker Sykehus

                                Kort Presentasjonsrunde

 

Kl 10.30-11.30              Presentasjon av prosjektet ”Åpen og inkluderende” ved Kristian Fjellanger, nasjonal konsulent Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

·         Hvordan bør organisasjoner jobbe for å få med minoritetsspråklige

·         Sette i gang noen deltakende metoder med deltakerne i forhold til egenanalyse, problemløsning og utviking

 

       kl 11.30- 12.00          Diskusjon

 

       kl 12.00-12.45           Servering av lunsj

 

 kl 12.45-13.45        Erfaringer fra prosjekter

·         Innvandrergruppa” Norges Blindeforbund

·         Psykisk helse hos minoritetsspråklige”, Mental Helse

 Ann-Kristin Fiskerud

 

       Kl 13.45-14.00  Pause med kaffe og te

 

       Kl 14.00-15.00  Hva kan nettverket få til sammen?

·         ” Aksjonsuke ”

·         Kartleggingsinformasjon

·         Informasjonsfolder

·         evt 

 

Følgende brukerorganisasjoner er allerede med i nettverket:

 

 • Norges Diabetesforbund og Oslo Fylkeslag
 • Norges Astma og Allergi forbund Oslo Fylkeslag
 • Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag
 • Norsk Epilepsiforbund Oslo Fylkeslag
 • Landsforeningen for hjerte og lungesyke
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Mental Helse Akershus Fylkeslag
 • ADHD – foreningen Oslo Fylkeslag
 • Norges Blindeforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons ungdom 

Det kan komme maks 2 representanter fra hver brukerorganisasjon eller hvert prosjekt på grunn av begrenset plass. Påmeldingsfrist 10. oktober.

 

Påmelding kan skje via mail til: [email protected]