Hva skjer på Afrikas horn?

Formål:* Å øke kunnskapen om og forståelsen av hva som skjer i området. Bidra til å legge et grunnlag for en fornuftig norsk politikk i området.

Målgruppe: SVere, som arbeider med internasjonale spørsmål – og andre
interesserte.

Tema: Konfliktene innad i statene og over grensene mellom statene. *
– Hva er innholdet i konfliktene?
– Hva er årsakene?
– Hvordan kan en tenke seg at de kan løses eller mildnes?

Innledere:
Om Etiopia: Geremew Nigatu Kassa
Om Eritrea: Tedros Yared
Om Somalia: Morsal Siyad
Om Somaliland: Hamsa Mohammed
Om den norske regjeringens politikk i området: Torbjørn Urfjell,
politisk rådgiver (SV), Bistandsdepartementet

Forhåndspåmelding:
For å melde seg på, send en e-post til [email protected]  

Vi trenger påmelding av hensyn til servering og for å være sikre på at
lokalet er stort nok. Det blir også laget en liten samling med bakgrunnsstoff, som dere vil få tilsendt.