Universelt Fredsforbund UF Inviterer til presentasjoner om sammenhenger mellom: Individ, famile og s

0Shares

Håndverkeren konferansesenter – Sangerhallen, mandag 20. november 2006, kl 1800

Program
Velkomst møteleder og leder i UF Steinar Murud

Musikalsk åpning.

”Guds rolle i byggingen av et godt samfunn” Enkelte påstår at religion står i veien for å bygge et moderne samfunn. Gud er kilden bak religionene. Hva er Guds rolle i byggingen av et godt samfunn og hvilke konsekvenser har det for oss?

”Hvordan bygge gode og varige relasjoner” Politiker Lars Rise Vi lever i en tid hvor relasjoner etter manges oppfatning brytes oftere enn før. Gode og langsiktige relasjoner er viktige for vår trygghet, trivsel, utvikling og lykke. Hvilke forutsetninger er viktige for å lykkes her?

”Forsømte perspektiver på familie og samfunnsutviklingen” Professor Sigurd Skirbekk Vår kultur har vært en teknisk og økonomisk suksess. Kan vi si det samme om de sosiale sider i vår kultur? Hvordan er forholdene mellom mennesker, særlig i forhold som ekteskap og familie?

”Ulike oppfatninger av kjærlighet ” Gen.sekr. i Kirkens Familievernkontor Stein Hardeng Alle er opptatt av kjærlighet, men ofte legger vi forskjellige betydning i begrepet. Hvordan påvirker dette mennesker og familier i vår tid. Er kjærlighet det samme som å følge sine følelser og lyster eller er kjærlighet knyttet til ansvar og forpliktelser?

Kaffepause

”Karakterbygging” DVD-presentasjon av IEF; International Educational Foundation Etter kommunismens fall oppsto et åndelig og ideologisk vakum i de tidligere kommunistiske nasjoner. For å kompensere for dette ble IEF etablert, med omfattende programmer for karakterbygging.

”Har vår vestlig kultur fremtiden for seg?” ?? Vår kultur har utviklet seg gradvis gjennom flere hundre år. Gjennom mange ofte smertefulle prosesser har vårt samfunn blitt forbedret. Likevel bærer ikke alle prosesser god frukt. Noen kan vise seg å være en blindvei. Finnes det utviklingstrekk i vår kultur det er grunn til følge nøyere med?

”Behovet for karakterbygging” styreformann i UF Knut Holdhus Både media og statistikk viser mange problemer i medmenneskelige relasjoner. Må det være slik eller kunne mange problemer vært unngått om vi hadde evne til mer moden adferd?

Diplom-utdeling

Musikalsk avslutning

Avsluttende kommentarer møteleder

Hjertelig velkommen!