Kath og psykisk helse blant somalierer

0Shares

Er du interessert i å vite mer om khat og psykisk helse er du velkommen til en eller flere av aktivitetene. Seminarene fokuserer på forskjellige aspekter og er rettet mot ulike målgrupper.

Foredragsholder Dr. Hussein Bulhan fra Somalia en av de fremste spesialistene innen psykisk helse og helseproblemer relatert til khatmisbruk. Han driver i dag sin egen klinikk i Hargeisa, den største byen i det nord-vestlige hjørnet av Somalia/Somaliland. Med inngående kjennskap til Somalias kultur og historie samt profesjonelle erfaring vil Dr. Bulhan være en god formidler og diskusjonspartner for de som er interessert i somalieres situasjon hjemme og i eksil, for sosial- og helsepersonell som møter psykiske lidelser og khatmisbrukere i sin hverdag. Dr. Bulhan vil også møte somalisk ungdom og somaliske organisasjoner i byen.

Program
Tema: Khat og psykisk helse; en utfordring både i hjemlandet og i Oslo
Målgruppe: somaliere, kvinner og menn

2. Tirsdag 5. desember, kl. 9-13
Tema: Bruk av khat blant somaliere i hjemlandet og i Oslo; bakgrunn og konsekvenser.
Målgruppe: Kontaktforum; for personer som jobber med integrering, flyktninger og innvandrere i Oslo.
Sted: IKM, Tøyenbekken 5

3. Onsdag 6. desember, kl. 9-12
Tema: Somaliere i eksil og psykisk helse. Det vanskelige møtet med norsk helse- og sosialvesen.

Målgruppe: Personer som jobber i norsk helse- og sosialvesen; sosialkontor, psykiatrienheter i bydelene, ruskonsulenter, organisasjoner som fokuserer på psykisk helse
Sted: Bymisjonssenteret, Herslebsgate 43

4. Torsdag 7. desember, kl. 9-12
Tema: Utfordringer i arbeidet med utredning, diagnostisering og behandling av psykisk syke med somalisk bakgrunn
Målgruppe: Personer som jobber med mentalt syke, leger, helsesentre, sykehus, DPS
Sted: Bymisjonssenteret, Herslebsgate 43

5. Torsdag 7. desember, kl 18-20
Tema: Ungdomsseminar – Bruk av khat blant somaliere i hjemlandet og i Oslo; bakgrunn og konsekvenser
Målgruppe: somalisk ungdom
Sted: Batteriet, Storgata 36

Se også
http://cpub.www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering  

For mer informasjon kontakt:
Mustafa Haid, Child Welfare Society of Somalia tel: 93 84 34 69
Margrethe Siem, Enhet for mangfold og integrering tel: 23422728/92868085
[email protected]