Høye gjerder mot terror

0Shares

De svarte stålgjerdene rundt USAs ambassade skapte debatt da amerikanerne ønsket å bedre sikkerheten. Ferdselen i Parkveien forbi Israels ambassade er tidvis begrenset. Høsten 2006 ble sikkerhetstiltak igjen aktualisert i forbindelse med skyting mot synagogen på St. Hanshaugen. Norsk Form vil se på utfordringene trusselen om terror gir i vårt felles miljø. Hvordan kan man legge sikkerhet inn i planene og samtidig ivareta estetikk og livet mellom husene? Hva trenger vi av fysiske hindringer for å være trygge? Med Oslos plandirektør Ellen de Vibe og filosof og i disse dager forfatter av en bok om frykt, Lars Svendsen. 

Det er gratis inngang og møtene er åpne for alle. Velkommen. Kontaktperson er Charlotte Sætre. Tel. 23 29 26 49.