Organisasjons- og lederkurs til innvandreroganisasjoner

0Shares

Disse institusjoner har en stor roll i integrering og inkludering politikk i Norge og ikke minst et stor roll til å skape en trygd flerkulturell samfunn, gjennom å brobygge sikre forholdene mellom alle hold. Å forsterke innvadrereorganisasjoner roll som aktive og bevisst sosiale aktører i norske samfunn er kjempe viktig, ikke bare som en dagens oppgave men sett som et langsiktig mål.

Vi kan tilby følgende kurs i høsten:

– Organisasjonskurs I og II

– Styrekunnskapskurs

– Lederkurs I og II

– Nyhetsbrev kurs til foreninger (papir og elektronisk) I og II

– Regnskapskurs til foreninger I og II

– Kommunikasjons kunnskap

Kontakt: Erlinda Munoz

Telefoner: 23 38 68 05 / 979 73 605 / 416 43 207

e-mail: [email protected]  

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN, kvinner krysser grenser og Immigrant Instituttet.