Seminar i Introduksjonsbedrift

0Shares

Introduksjonsbedrift er først og fremst utviklet med tanke på kommunenes introduksjonsprogram, men blir også brukt i andre sammenhenger.

Metoden bygger på Ungt Entreprenørskaps programmer (Ungdomsbedrift m.m.) og NHOs Partnerskapsavtalekonsept, samt flere års erfaring i bruk av disse.

Vi har utprøvd metoden, utviklet læremidler for den og bygget et nettverk. Seminaret markerer avslutningen av IB som prosjekt, men vi vil også presentere forankringen for det videre arbeidet med IB.

Målgruppe: Ansatte i voksenopplæring, flyktningtjeneste og alle andre som arbeider med integrering.

Seminarets mål:
• Innføring i metoden Introduksjonsbedrift
• Erfaringsutveksling
• Skaffe seg kontakter med IB- erfaring
• Avslutning av prosjektfasen og informasjon om forankring videre

Seminarpris: Kr. 1 500,-

Påmeldingsfrist: Mandag 29. januar 2007

Her er: program og påmeldingsskjema

For mer informasjon se www.ue.no/ib  , eller ring

Stanley Jacobsen, UE Telemark, Prosjektkoordinator IB (91 83 62 18)
eller
Jan Kåre Berglid, NHO, Prosjektkoordinator IB (91 14 93 99)