Markering av Den internasjonale Holocaust-dagen

0Shares

Som tidligere vil det være flere appeller fra offergruppene. Representant fra Regjeringen er i år finansminister Kristin Halvorsen.

Nestleder i styret på HL-senteret, Berit Reisel, vil lede arrangementet,
som vil vare i ca. en halv time.

Vi vil også gjerne invitere til deltakelse i et etterfølgende arrangement

ca. kl. 18.15 (slutt senest kl. 20.00)
i Fanehallen, Akershus Festning

Her vil det først serveres en varmende suppe. Deretter vil forsker
Øivind Kopperud holde foredrag om Knut Rød og deportasjonen av de norske
jødene.

Det er ikke nødvendig med påmelding, men dersom mulig, ville det på
grunn av serveringen være fint om du kunne melde fra i løpet av torsdag
den 25. januar til Kari Amdam: tlf.nr. 22 84 21 05 / 91 75 51 19 /
[email protected]