Fred og forsoning

0Shares

HL-senteret inviterer til lørdagsseminar 10. februar.

Seminaret er arrangert av Forum for kultur, vitenskap og livssyn, Oslo folkeakademi og Senter for studier av Holocaust og livsynssminoriteter.

Påmelding via våre hjemmesider. Deltakeravgift kr 150 inkl. enkel lunsj.

Utdrag fra programmet:
Et konfliktfritt samfunn – ville vi like det?” – Foredrag ved professor Nils Christie, Universitetet i Oslo

Dialog i internasjonale konflikter – løsning eller kun fraser? – Foredrag ved Ingrid Vik, leder Nansen Dialogue Network

Dialoggrupper om følgende temaer:
i. Attempts at Reconciliation in Post-Genocide Rwanda
ii. Etnisitet, krig og politikk, reelle hindre for dialog? Eksemplet Balkan
iii. Hva er et godt nærmiljø og hva kan vi gjøre for å fremme det?
iv. Veien til indre fred – skapes den eller oppdages?

Påmelding om mer informasjon,
http://www.hlsenteret.no/Arrangementer/1015