Nordisk flerkulturell verdiskapingskonferanse

0Shares

Bevisstgjøre beslutningstakere innen privat og offentlig sektor på flerkulturelle ressurser
Hvordan kan minoriteter i Norden bidra til bedre konkurranse-, innovasjons- og vekstkraft i både næringsliv og i offenltig sektor.

Målgrupper:
Offentlig ansatte som arbeider med minoriteter og deres funksjoner/muligheter i samfunnet
Folkevalgte som legger premisser for samme
Innvandrerrelaterte virksomheter/organisasjoner
Ansatte innen næringsliv og i offenlig sektor.

Mer informasjon, program og påmelding.