Støttekampanje for kvinners rettigheter i Irak-Norge ( OWFI ) Inviterer til paneldebatt

0Shares

Pakhsan Ahmedi .
Styre medlem I RKR s kvinne utvalget
(Det norske råd for kurdernes rettigheter)

Bahar Munzir
Leder for kvinners frigjøring organisasjoen i Irak-Norge

Ronak Shwany
Forfatter, Styre medlem I Chak

Vi holder panelen på kurdisk men, det det mulighet for tolking til norsk arabisk, persisk.

For mere informasjon
Ta kontak med
Qomri adel : 91380404 eller
Bahar Munzir: 95 85 04 92
[email protected]