Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenters 15-års jubileum

0Shares

Tamilsk ressurs og veiledningssenter ble opprettet av tamilske foreldre og ressurspersoner fra det tamilske miljøet i 1992. Senteret har vært drift i 15 år. Da senteret ble opprettet, var det 22 barn og unge som tilhørte senteret. Men de siste årene har antall barn og ungdom med tamilsk bakgrunn økt til over 2000, og antall avdelinger over hele Norge har kommet opp i 18 avdelinger.

Formålet med senteret er å:

1. Være et samlingssted for tamiler, nordmenn og andre innvandrere.

2. Gi kjennskap til og kunnskap om tamilsk kultur til våre barn, slik at de får en trygg identitet og lettere integreres i det norske samfunnet.

3. Gi råd og veiledning til tamiler om forskjellige saker vedrørende integrering i det norske samfunn.

En av våre viktigste aktiviteter er morsmålsundervisning og opplæring i tradisjonell dans og musikk. I tillegg til dette gir vi et stort leksehjelp-tilbud hver søndag for elever mellom 8. klasse og VKII for å motivere de til høyere utdanning. Videre benyttes senteret til eldre-treff, seminarer, workshops m.m.