Inkludering og ekskludering i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

0Shares

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) inviterer til presentasjon av Fafo-undersøkelsen ”Inkludering og ekskludering i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.”

I 2005 utarbeidet Fafo rapporten ”Ungdom, mangfold og fritid i det flerkulturelle Oslo”. Undersøkelsen om hva som hemmer og fremmer mangfold i organisasjonene er en oppfølging av den rapporten.

Foreløpig program:

09.00-09.10 ”Hvorfor er deltakelse i organisasjoner viktig?”
Åpning av konferansen ved Martin Andresen, leder i Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

09.10-10.10 ”Inkludering og ekskludering i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner”
Forsker Jon Horgen Friberg fra Fafo presenterer undersøkelsen

10.10-10.25 ”Organisasjoner og minoritetsungdom”
Kommentar fra Valbona Idrizi, nestleder i Albansk Ungdom

10.25-10.40 Pause med frukt

10.40-10.55 ”Livet i en organisasjonsverden”
Kommentar fra Erlend S Bruer, leder i Hyperion

10.55-11.10 ”Fra et politisk ståsted”
Kommentar fra Aud Kvalbein, nestleder i kultur og utdanningskomiteen, KrF

11.10-11.25 ”Byrådens tanker om barn og unge i organisasjonslivet”
Kommentar fra Torger Ødegård, byråd for barn og utdanning, H

11.25-12.45 Diskusjon

12.45-13.00 ”Utfordringer for organisasjonene”
Oppsummering og avslutning ved Martin Andresen, leder i Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

Konferansen er gratis.

Meld deg på til [email protected]  
Påmeldingsfrist: 11. mai 2007