Valgmøte 2007

0Shares

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner arrangerer valgmøte i forkant av kommunestyrevalget. Ledende politikere for de fleste partiene vil stille opp, og minoritetskvinner selv vil sette dagsorden for debatten.

Temaer vil være:

– Et arbeidsliv for alle!

– Trygge kommunale boliger og barnehager til minoritetene!

– Flerspråklighet er en ressurs. Gjeninnfør morsmålsundervisningen!

– Sikre kvaliteten på norskundervisningen til minoritetskvinner!

Rasisme og forskjellsbehandling bidrar til å marginalisere minoritetsbefolkningen, blant annet i arbeidslivet og på boligmarkedet. I de siste årenes debatter har disse temaene dessverre kommet i bakgrunnen. Fokuset har isteden vært på minoritetenes manglende evne til å forplikte seg overfor det norske samfunnet, blant annet når det gjelder å ta egne initiativ til integrering.

Hva mener du bør gjøres for å sikre din deltagelse i det norske samfunnet?

Valgmøtet vil gi deg en unik mulighet til å få innblikk i hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva slags politikk de fører for å fremme integrering og likestilling blant kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.

Er du usikker på hva du vil stemme, eller på hva nettopp ditt parti vil gjøre for å forbedre minoritetskvinners og -jenters situasjon, kan dette møtet være nyttig for deg. Valgmøtet er av interesse for alle som er opptatt av inkludering, minoritetspolitikk og kvinnespørsmål.

Detaljert program kommer senere.

Velkommen!

Har du spørsmål, kan du ringe 22 11 69 20 eller sende en e-post til [email protected]