INTERNASJONALT HELSESEMINAR

0Shares

Målet med seminaret er å få en oversikt over arbeidet som gjøres på
Sri Lanka av tamilske helseorganisasjoner fra ulike land, å koordinere de forskjellige organisasjonenes prosjekter og å sammen legge planer for videre arbeid.

Seminaret vil i hovedsak foregå på engelsk. Alle som er interessert er velkomne til å delta. Det vil også komme deltakere fra utlandet.

Påmelding til konferansen ønskes innen 10. august.

Påmelding kan skje via post til:

Norsk-tamilsk helseorganisasjon,
Postboks 16 Kristianborg,
5822 Bergen,

eller via epost til:

[email protected]

Eventuelle spørsmål kan sendes til denne epostadressen.

Besøk også NTHO sin hjemmeside www.ntho.no for mer informasjon.
Program vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart som mulig.

NTHO ønsker alle velkommen til helseseminar!