Hva slags samfunn ønsker vi?

0Shares

Hoved temaer vil være levekår, morsmålsundervisning, Krl, barnevern og eldre. Vi vil også fokusere på spørsmålet om integrering eller assimilering. Hva slags samfunn ønsker vi?

Representanter fra AP, H, Frp, SV, KrF, RV, V og SP vil delta.

Vi har gleden av å invitere deg og din organisasjon til å være tilstede og delta i debatten. Hoved hensikten med møte er å synliggjøre minoriteters situasjon og sette våre krav på dagsorden.

Etter innlegg fra partiene vil det være anledning til å stille spørsmål. Møte avsluttes med lett servering. Dersom det er behov for mer informasjon kan du ta kontakt med oss.