Ungdom med minoritetsbakgrunn, oppvekst, skole og framtidsmuligheter – hva gjør Oslo-politikerne for

0Shares

Eldre innvandrere og eldre med minoritetsbakgrunn: Hva slags eldreomsorg tilbys de i Oslo kommune?

Dette er noen av de områder Stem og Bestem – Antirasistisk Senters kampanje for økt valgdeltakelse – ønsker fokus på i valgkampens avslutning. Innvandrere og personer med minoritetsbakgrunn utgjør en betydelig andel av Oslos befolkning. Reflekteres det i partienes programmer og politikk? Nå har du anledning til å spørre politikerne hva de står for! Partiene som er representert i Oslo bystyre stiller.
Tid: Debattleder: Jens Brun-Pedersen

Matservering fra 18.00. Møtet varer til kl 20.30.

Velkommen!

Mer informasjon: Haddy Jammeh og Mari K. Linløkken, 23 13 90 00
www.antirasistisk-senter.no