Søndagsforedragene på HL-senteret, høsten 2007

Søndagsforedragene på HL-senteret starter klokken 14.00 i konferansesalen på Villa Grande. Det arrangeres åpen omvisning med guide i forkant av foredragene, klokken 12.30.

23.09.07 • Joyce Apsel Darfur Genocide before our eyesJoyce Apsel er advokat og historiker, tilknyttet New York University, med spesialkompetanse innenfor folkemord og menneskerettigheter. Hun er tidligere president for International Association of Genocide Scholars. Dr. Apsel er gjesteforsker ved HL-senteret denne høsten. Hun vil i dette foredraget snakke om starten på konflikten i Darfur, fra de første dagene i 2004, til hvorfor dette kvalifiserer til betegnelsen folkemord. Merk: Foredraget holdes på engelsk.

30.09.07 • Natasha Bielenberg Sigøynernes kultur, tradisjon og påvirkningNatasha Bielenberg er medlem av International Romani Union, og har i flere år reist rundt på norske skoler for å fortelle om sigøynernes kultur, musikk, tradisjon og påvirkning. Dette semesteret er hun i tillegg knyttet til HL-senteret i arbeidet med utstillingen The Holocaust against the Roma and Sinti, og forteller levende i dette søndagsforedraget.

07.10.07 • Irene Levin Flukten til SverigeForedraget tar for seg historien om de norske jødene som flyktet over grensen til Sverige i løpet av annen verdenskrig, særlig i de dramatiske månedene oktober og november 1942.Professor Irene Levin var selv blant dem som kom over grensen, og er nå tilknyttet HL-senteret.

14.10.07 • Aage Borchgrevink Den usynlige krigen: Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan Aage Borchgrevink er forfatter og rådgiver i Den norske Helsingforskomité, der han blant annet har ansvar for Russlandsprogrammet. Boken Den usynlige krigen, reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan kommer ut på Cappelen forlag i oktober 2007. I dette søndagsforedraget vil han med utgangspunkt i boken fokusere på den langvarige og alvorlige konflikten i utbryterrepublikken Tsjetsjenia, med særlig henblikk på menneskerettighetenes stilling.

21.10.07 • Cecilie Hellestveit Islam og menneskerettigheterEr menneskerettigheter og islam forenelige størrelser? Hvilke miljøer innenfor sunni-islam mener hva om dette spørsmålet? Og hvilke konsekvenser har dette for menneskerettighetenes stilling og potensiale i den muslimske verden? Dette er spørsmål Cecilie Hellestveit diskuterer i sitt foredrag. Hellestveit er ansatt ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

28.10.07 • Claudia Lenz Holocaust mellom sakralisering og banalisering Som fast tilknyttet forsker ved HL-senteret beskjeftiger Dr. Claudia Lenz seg særlig med spørsmål knyttet til historiebevissthet og minnekultur; hvordan kan voldsomme og traumatiske hendelser minnes i ettertiden? I dette foredraget ser hun på de særlige utfordringene knyttet til å skulle formidle kompliserte temaer som folkemord og Holocaust slik at det bidrar til en bedreforståelse av vår egen samtid.

04.11.07 • Birgit Semb Christophersen Samer og fanter i norsk spillefilm i mellomkrigstidenMedieviter og filmskaper Birgit Semb Christophersen skrev i sin hovedoppgave Sosialitetens pris: om framstillingen av samer og fanter i norske spillefilmer i mellomkrigstiden om de såkalte «fantefilmene» i norsk filmhistorie. I dette foredraget tar hun igjen for seg emnet, med eksempler fra de nevnte filmene.

11.11.07 • Jon R. Kyllingstad Kortskaller og langskaller Jon R. Kyllingstad er tilknyttet Forum for Universitetshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie,UiO, hvor han arbeider med doktoravhandlingen Rase, kultur, evolusjon: Instituttet for sammenlignende kulturforskning ca.1922-1940. Kyllingstad har tidligere skrevet boken Kortskaller og langskaller om nettopp raseantropologisk forskning i Norge.

18.11.07 • Katja Franko Aas Den farlige migrasjonenHvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Hvem er innvandringen farlig for? Dette er er spørsmål Katja Franko Aas tar for seg i sitt søndagsforedrag. Franko Aas er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og jobber blant annet med bruk av informasjonsteknologi innenfor grensekontroll og globaliseringens betydning for kriminalitetskontroll.

25.11.07 • Christhard Hoffmann Antisemittisme, antisionisme og IsraelkritikkEr kritikk mot Israel det samme som antisemittisme? Eller brukes anklagen om antisemittisme tvertimot bare som et politisk propagandagrep, som skal gjøre Israel immun mot kritikk? Foredraget tar opp dette kontroversielle spørsmålet. Som professor ved Universitetet i Bergen, og professor II ved HL-senteret, er Christhard Hoffmann en autoritet innenfor temaet antisemittisme i Norge.

02.12.07 • Endre Stiansen Bakgrunn og situasjon: DarfurDen politiske, humanitære og militære situasjonen i Darfur er kaotisk, i tillegg til lenge å være en av verdens «glemte» konflikter. Hva er bakgrunnen for den situasjonen Darfurregionen i Sudan nå befinner seg i? Dette foredraget gir en bred innføring i regionens bakgrunn og utvikling. Endre Stiansen er Seniorforsker ved PRIO.

Se www.hlsenteret.no.