Et liv i skyggen

Når det gjelder minoritetskvinner og hiv/aids finnes det svært lite
kunnskap. Det har blitt kjent den siste tiden at disse ofte får svært
mangelfull informasjon og oppfølging fra helsevesenet, og at asylsøkende
kvinner ikke får oppholdselv om de har hiv og får medisinsk oppfølging i Norge. I tillegg må minoritetskvinner med hiv/aids forholde seg til en ekstra dimensjon av
tabu, skam og diskriminering på grunn av kjønn og hudfarge.

Det er tydelig at rettighetene til minoritetskvinner som lever med hiv
eller aids i Norge ikke er ivaretatt. MiRA-Senteret ønsker med denne
konferansen å kaste lys over et område som hittil har vært lite berørt.

Vi inviterer minoritetskvinner, helsepersonell, frivillige
organisasjoner og andre for diskusjon og utveksling av erfaringer om
minoritetskvinner og hiv/aids.

PÅMELDING

Deltageravgift kr. 300,-
Bindende påmelding innen 24. april til [email protected] eller tlf 22 11 69 20

Minoritetskvinner med begrensede økonomiske midler har gratis adgang,
men må melde seg innen fristen.

PROGRAM

08:30: Registrering

09:00: Åpning.

09:15: Kvinners og unge jenters lidelse i kulturens og tradisjonens navn

Sara Kahsai. Spesialkonsulent for kvinner med kjønnslemlestelse ved
Ullevål universitetssykehus, og leder i eritreisk kvinneunion.

10:00: Unge smittet før ankomst. Spesielle utfordringer. Prosjektet Masker og psykososial oppfølgning for hivpositive ved Aksept.

10:45: Pause

11:00: Helsevern til papirløse minoritetskvinner.

 Frantz Leonard Nilsen, smittevernoverlege Oslo kommune

11:45: Minoritetsjenter tar ordet. Abha Johar og Rukaia Khairy,
MiRA-Senterets jentegruppe.

12:00: Livet etter en diagnose. Minoritetskvinner og hiv/aids. Hamida Schreiner, konsulent og rådgiver.

13:00: Lunsj

14:00: Workshops. Deltagerne velger én av følgende:

1. Ny i Norge. Rett til opphold? Rett til behandling? Ved Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver Hiv Norge.

2. Kampen mot tabuene. Selvhevdelse og empowerment av minoritetskvinner
med hiv eller aids. Ved Rahima Parvin, sosialantropolog.

15:30: Plenum med presentasjon fra workshops. Diskusjon.

16:00 Slutt