Minorlinks 2008

Minorlinks inviterer til seminar om (1) Internett og minoritet musikere i norden, (2) Hva er de viktigste utfordringene for minoritet musikere i Norden i dag?

Seminaret som er gratis, arrangeres lørdag 16. august på BLÅ i Oslo i samarbeid med Samspill International Music Nettwork i Norge, støtte av Norsk Kulturråd, FFUK og Oslo Kommune.

På dette seminaret ønsker Minorlinks å utfordre nordiske minoritets musikere og andre aktører til å kommer med innspill og synspunkter, i tillegg til en utdyping og diskusjon om følgende :
* * Hvordan kan minoritets musikerne bidra til bedre samarbeid i det nordisk musikkfeltet
* * Hva er fordelene og ulempene for minoritets musikere på nettet i Norden?
• Hva er de viktigste utfordringene for minoritets musikere i Norden i dag?
• Hvordan kan musikerne bidra til kulturell mangfold i musikkfeltet i norden?
• Hvilken forventninger har minoritets musikere i Norden?

13.00 Registrering og Kaffe
Program

Del 1. 13.30 – 14.30

13.30 – 13.45 Åpning og innledning. Abuwa Edema, Prosjektleder Minorlinks.

13.45 – 14.30 Minorlinks presenterer tema : ” Internett og Minoritets Musikere i Norden.” Panel : med innlegg og debatt: Aida Nadeem (D) Tracee Myen (N) Aladin Abbas (F) Claudio Latini (N).

14.30 – 15.15 Innledning og debatt om Nedlasting av musikk på nettet og rettigheter. Bendik Hofseth, leder av ( NOPA ) Norsk forening for komponister og tekstforfatter. Bendik Hofseth vil snakke om den siste utviklingen på internet og hvordan dette skaper muligheter og byr på utfordringer.

15.15 – 16.00 Pause

Del 2.

15.15 – 15.40 Sang og dans med TXANABANE Huniquin Indiane fra Amazona
15.40 – 16.00 Mogwana dansere fra Botswana.

Del 3

16.00 – 16.45 Innledning og debatt om arbeids forhold og utfordringer. Kobla Agbota, høyskolelekrør ( HIAK ).

16.45 – 17.00 Åpenhus med fritt og uformell diskusjon og kommentarer.