Krisetelefon for minoriteter

0Shares

De sliter også ofte, mennesker med minoritetsbakgrunn. Både med å finne seg til rette i Norge og med å finne gode, mer langsiktige livsvilkår for seg og sine. Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon i Oslo ser med bekymring på dette. Derfor starter vi nå, med støtte fra Helse og Rehabilitering (Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner), en egen krisetelefon for minoriteter. Kirkens SOS har i snart 35 år drevet krisetelefon. Det har lært oss mye, ikke minst om lindring av menneskers skjulte og psykiske smerte. Minoritetstjenesten skal forene krefter såvel blant ikke-vestlige som vestlige for å tilby krisetelefon for minoriteter som bor i Norge.

Vil du vite mer om hva minoritetstjenesten kan tilby? Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet, og vil vite hvordan? Setter du av noen timer den 5. september kan du også komme til å gå hjem som en enda bedre samtalepartner. Vi gir deg kurset ”God å snakke med” helt gratis.

Program
• Nær 35 år som krisetjeneste; hva har vi hørt, hva har vi lært?
• Minoritetstjenesten, behov og mulighet
• Islams forhold til krisesituasjoner og smerte. Hva innebærer muslimsk omsorgsarbeid og hvordan møter man mennesker som er i vanskelige situasjoner? v/Naveed Baig, sykehus-Imam og prosjektleder ved Islamsk-Kristent Studiecenter i København.
• «God å snakke med», kommunikasjonskurs v/generalsekretær Nora Blåsvær, Kirkens SOS i Norge
• Frivillighet og rekrutt ering

Velkommen til seminaret!

Påmelding innen 29.08.08 på e-post [email protected]  eller på tlf. 22 57 89 00