Multiidentitet– en styrke i dagens verden?

0Shares

Det velges ulike temaer knyttet opp mot dansefaglige spørsmål eller aktuelle forestillinger. Ulike gjester blir invitert til å bidra til samtalen sammen med publikum. Samtalen er tenkt som et bidrag til å åpne opp dialogen omkring dans som kunstform og dansens ulike aktuelle tilknytninger i samtiden.

Danseriske Samtaler for hele 2008 vil ha Mangfoldsåret som utgangspunkt.

Kan kunsten i det hele tatt utrette noe og er kunstneres stemme en påvirkningskraft i koret av stemmer som synger forskjellige sanger?

I forbindelse med forestillingen “BAHOK” av Akram Khan stiller vi spørsmålet om det er en fordel med multi(kulturell)identitet i en globalisert verden, hvor kunst og kreative uttrykk synes å dra i retning av å utjevne ulikheter og påpeke likhetene, samtidig som ulike politiske grupperinger og posisjoner, tydelig ønsker å understreke ulikhetene og annerledesheten.

I “BAHOK” ser vi en britisk koreograf med tilhørighet i Bangladesh, som har arbeidet, delvis i Kina, med dansere fra Kina, Korea, India,
Slovakia, Sør-Afrika og Spania. Danserne arbeider ut ifra sin personlige historie.

Farooq Chaudhry, produsenten fra kompaniet, som arbeider svært tett på alle prosjekter, og selv kommer fra Asia, men bor og arbeider i Storbritannia, deler med seg av kompaniets mange erfaringer og tanker og både framtid og utvikling.

Samtalen holdes som en dialog mellom Chaudhry og kunstnerisk leder av
Dansens Hus Karene Lyngholm. Det vil også bli anledning for publikum å delta og stille spørsmål.

Gratis inngang.