BESKYTTELSE AV VOLDSUTSATTE MINORITETSKVINNER – HVA MÅ TIL?

0Shares

Velkommen!
Dette gjør regjeringen for særlig sårbare voldsutsatte kvinner.
Justisminister Knut Storberget.

Innledere
Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet.
Smaadahl har vært aktiv innenfor krisesenterbevegelsen i over 20 år.

Rabia Khan, lege og nestleder ved rådgivningsgruppa for flyktninger og
innvandrere i Trondheim kommune.

Khan kom til Norge fra Pakistan for fire år siden og har bodd to år på asylmottak.
Nå skriver hun rapport om kvinners faktiske situasjon i asylmottak.

Iselin Sætre, psykologspesialist i Alternativ til Vold sitt foreldreprosjekt i Oslo.
Sætre startet arbeidet med voldsutsatte kvinner, også minoritetskvinner,
ved AtV. Hun har tidligere vært leder av AtVs Oslo-kontor.

Debatt. Alle oppfordres til å delta!
Trenger du tilrettelegging så si fra ved påmelding.

Arrangementet er gratis. Det vil bli servert kaffe/te og kjeks.