Fortiet fortid

0Shares

Arvid Petterson som skrev boken ”FORTIET FORTID” om tragedien Norge aldri forstod:

Tvangsevakueringen og overvintringen i Finnmark og Nord-Troms under siste verdenskrig.

Hvilke konsekvenser fikk det bl. a. for den kvenske minoriteten?

Deretter – spørsmål/debatt

Korte orienteringer om aktivitetene i kvenforbundet, klubben og i kvinne og ungdomsnettverkene – Spørsmål

Sosialt samvær med sang og musikk, utlodning, salg av kvænsk mat og drikke

Tid: 14. mars 2009. kl 1500 (Årsmøte fra kl 1400)

STED: Sangerhallen, Majorstua T-banestasjon, på enden av nedgående plattform, i rød mursteinsbygning. Se etter skilt, merket: Kvenmøte. T- banene vestover stopper på Majorstua, det gjør også trikkene. Det er et begrenset antall parkeringsplasser inne på stasjonsområdet – innkjøring fra Bogstadveien. Mange parkeringsplasser sydvest ved Vigelandsparken.