Kvinnefredssirkel – en invitasjon

0Shares

Fredssirkler (”peace circles”) er en arbeidsform Initiatives of Change har jobbet med rundt omkring i verden i noen år allerede, og i høst var første gang vi gjennomførte fredssirkler her i Norge. 

Vi var 22 kvinner med bakgrunn fra seks forskjellige land på fire kontinenter som deltok i disse gruppene.  

Vi har hatt forskjellig ståsted mht tro og religion, men vi har hatt et felles ønske om å møte hverandre med gjensidig respekt og tillit, – i en samtale om hva som fremmer og hva som ødelegger fred, både vår indre fred, fred i hjemmet og i samfunnet. 

Du inviteres til møte torsdag 12. mars kl. 19.30 i Sophus Lies gate 5 hvor flere av oss som deltok på sirkler i høst deler våre erfaringer.
Vi starter ny fredssirkel i vår. 
Velkommen!

Vennlig hilsen  
Tone, Camilla, Kristine, Randi, Astrid, Channeh og Gudrun med flere 
Dersom du lurer på noe, kontakt Gudrun Brøvig Silde ( 45 66 44 74)