Store spørsmål, samfunnsgeografiske svar

0Shares

Tirsdag 17. mars
Krig i Sri Lanka, norsk
fredsdiplomatisk fallitt?
Kristian Stokke

Tirsdag 21. april
Kina i verden:
eksemplets makt?
Elin Sæther

Tirsdag 12. mai
Finnes det fortsatt
en byplanlegging?
Per Gunnar Røe

Arrangører: Programutvalget i samfunnsgeografi og
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (www.iss.uio.no)
samfunnsgeografiske
svar