Rettigheter under press – perspektiver på norsk asylpraksis

NOAS seminaret i anledning markeringen av vårt 25-årsjubileum

I 25 år har NOAS ivaretatt asylsøkeres rettigheter og kjempet for en rettssikker og human
asylpolitikk. Utgangspunktet for vårt engasjement er idealer om solidaritet med mennesker i
nød. Disse er nedfelt i viktige internasjonale dokumenter som Norge har forpliktet seg til.
Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår fast at ”Enhver har rett til i andre land å
søke og ta imot asyl mot forfølgelse”. Flyktningkonvensjonen forbyr stater å sende en
asylsøker til et sted hvor hans liv eller frihet kan være truet.

Det er asylforvaltningens oppgave å avgjøre hvem som faller innenfor eller utenfor
beskyttelsesbegrepet. Dette er en meget krevende oppgave, ikke minst fordi gale vedtak kan
ha fatale konsekvenser for menneskene det gjelder. Vedtak i den enkelte sak er også en
konsekvens av politiske beslutninger. Asylpolitikken føres i en vanskelig balansegang
mellom innvandringsregulerende hensyn og våre menneskerettighetsidealer.
I anledning vårt jubileum, ønsker NOAS å sette fokus på utviklingen i forståelsen av
beskyttelsesbegrepet i regelverk og asylpraksis de siste 25 årene, og de utfordringene
som asylinstituttet står overfor i årene framover.

Vi har invitert eksperter innen flyktningrett og ledere i asylforvaltningen til å belyse og
diskutere dette temaet i løpet av seminarets første dag. Vårt todagers arrangement består
blant annet av en paneldebatt med følgende stortingspolitikere i anledning høstens valg:

– Arild Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet
– Bent Høie fra Høyre
– Bjørg Tørresdal fra Kristelig folkeparti:
– Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet
– Audun Lysbakken fra Sosialistisk Venstreparti
– Trine Skei Grande fra Venstre

Annette Thommesens minnepris og framføring av Shabana Rehmans stand up-forestilling
Lykkejegeren er også en del av programmet. Aslak Bonde er konferansier.

Det vil bli servert forfriskninger og lett lunsj. Deltakelse er gratis.
Påmelding per e-post: [email protected] innen 28. mai, eller per tlf: 22 36 56 60.

Sted og tid: Vika Kino Ruseløkkveien 14, Oslo (v. Konserthuset)
2. og 3. juni 2009 kl. 10:00 – 16:00

Detaljert program og info om påmelding er også lagt ut på NOAS sine nettsider: http://www.noas.org//file.php?id=202