Hvordan utvikle et flerkulturelt barnevern?

Forholdet med etniske minoriteter og barnevernet kan ofte være vanskelig. Barnevernet er et relativt ukjent fenomen i innvandrermiljøer og oppfattes ofte som en trussel.

Barnevernet kan på sin side ha problemer med å finne gode tiltak og gi riktig hjelp som er tilpasset barn og unge med minoritetsbakgrunn. Å finne fosterhjem med minoritetsbakgrunn er også svært vanskelig. 

Vi inviterer representanter fra barnevernet, statlige myndigheter, brukere, fagfolk og andre slik at vi kan drøfte utfordringer knyttet til barnevernsarbeid i forhold til etniske minoriteter,  hva som fungerer og hva som bør bli bedre. 
 
Innledere:
Høgskolelektor Signe Ylvisaker v/ Høgskolen i Oslo.
Barnevernleder Karen Margrete Grenstad v/ Stovner barneverntjeneste.
Rådgiver Per Aubrey Tenden v/ barne og likestillingsdepartement.

Det vil bli tid til spørsmål og kommentarer. Møtet avsluttes med et måltid. Vennligst gi beskjed innen søndag 011109 dersom du har mulighet til å komme. Husk å møte presis. 

Mer info:
Athar Ali
http://www.norskinnvandrerforum.no