Den internasjonale Holocaustdagen – onsdag 27. januar 2010

Alle interesserte ønskes velkommen til å delta i minnemarkeringen for 65-årsdagen for frigjøringen av Auschwitz-Birkenau, på Akershuskaia kl 15. Justisminister Knut Storberget holder dagens hovedtale. Det er også et etterfølgende arrangement i Fanehallen, Akershus festning.

Detaljert program:
I) kl. 15.00
Minnesmerket over deporterte norske jøder
Akershuskaia (nederst i Kongens gate, se kart nedenfor)

Program:

    * Fakkeltenning ved jødiske barn
    * Tale ved justisminister Knut Storberget
    * Innlegg ved generalsekretær i Dissimilis, Liv Bakke Kvinlog
    * Sang ved Gry-Lillian Nilsen, Dissimilis
    * Innlegg ved representant for de mosaiske trossamfunn, Yvonne Savosnik
    * Hilsen fra Rom-gruppene
    * Innlegg ved representant for de politiske fangene, Thomas Christian Wyller
    * Sang ved Gry-Lillian Nilsen, Dissimilis

Arrangementet ledes av styreleder i HL-senteret, Berit Reisel

II) ca. kl. 15.45 (til ca. kl. 18)
Fanehallen, Akershus Festning

Program:

    * Enkel servering /sosialt samvær
    * Direktør Odd-Bjørn Fure, HL-senteret: Den internasjonale Task Force-gruppens arbeid (ITF) og betydningen av Norges formannsskap 2009/10
    * Kunstneriske innslag ved Dissimilis og jødiske barn
    * Filmskaper Karoline Frogner: Overlevende kvinners erfaringer om overgrep – fra operasanger Kirsten Flagstad til ofrene i Rwanda.

Arrangementet ledes av styreleder i HL-senteret, Berit Reisel