Humlen kan jo fly!

Mestring og resiliens i flyktningbarns perspektiv

Målgruppe: Ansatte i omsorgssentre, Bufetat, asylmottak, barnevern, skole,
fosterhjemstjenesten, barne- og ungdomsinstitusjoner, BUP og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kurset er også relevant for kommunepsykologer og
fosterforeldre.

Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en hvit og jødisk fosterfamilie. Det skal stimulere til refleksjon over risiko- og beskyttelsesfaktorer som omgir barn med flyktning- og minoritetsbakgrunn.

Filmen og seminaret dekker mange temaer som profesjonelle og fosterforeldre er opptatt av, for eksempel migrasjonsrelaterte kriser, trauma, identitetskrise, diskriminer ing og rasisme. Seminaret oppfordrer deltakerne til å tenke over hva de kan gjøre for å fremme positiv mestring og resiliens hos mindreårige asylsøker- og flyktningbarn.

Kurset tar opp følgende temaer:
• Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer rundt asylsøker– og flyktningbarn
• Terapeutiske og kliniske utfordringer i møtet med minoritetsbarn og unge
• Hvordan snakke om rasisme og diskriminering med asylsøker– og flyktningbarn
• Refleksjoner rundt fordeler og ulemper med etnisk matching ved plassering av
minoritetsbarn i fosterhjem
• Å hjelpe barn og unge som lider av identitetskrise og rotløshet

Pris inkl. lunsj: Kr 800,-
Påmelding: www.r-bup.no, se menyliste Undervisning – Kommunesatsing
Påmeldingsfrist: 12 april 2010
Kursansvarlig: Sosionom Leoul Mekonen
e-post: [email protected]