«Noen barn er brune»

"Men det er utenpå", lærte vi da vi var små. Men hvorfor er det sånn at de som spiller på landslaget er norske, mens de som begår lovbrudd kanskje er "norsk-pakistanske" eller "av asiatisk opprinnelse"? Har media noe å lære? Er noen medier mer bevisste i disse spørsmålene enn andre? Hvordan opplever minoritetsungdom mediebildet? Hvilke forbilder har de? Og hvilke forbilder har journalistene?

For å lete etter svar på disse spørsmålene, arrangerer Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner et seminar med paneldebatt der journalister fra dagspressen og ungdom vil møtes for å diskutere begrepsbruk og bevissthet i forhold til overskrifter og vinkling i nyhetssaker.

Seminaret vil bli arrangert i lillesalen på Chateau Neuf kl. 1600 på torsdag 5.september. Bevissthet om ordbruk er ikke bare viktig for journalister, men også for organisasjoner, politikere og andre premissleverandører i hverdagen. Vi
ser derfor fram til et godt besøkt, faglig og spennende seminar.