Nettverkskonferanse om psykisk helse i det flerkulturelle Norge

For mange flerkulturelle knyttes det sterke tabuer til åpenhet om psykiske lidelser.
Foto: Illistrasjonsfoto: flickr.com
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) – Vi må slutte å snakke om mangfold - 29.11.2022 Utfordrende å nå frem til eldre innvandrere - 29.11.2022 – Stolt av å være barnehagelærer - 29.11.2022 Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere inviterer innvandrerorganisasjoner og helsemyndigheter til en nasjonal nettverkskonferanse med fokus på psykisk helse, […]
0Shares

Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere inviterer innvandrerorganisasjoner og helsemyndigheter til en nasjonal nettverkskonferanse med fokus på psykisk helse, den 3. mars 2012, i Oslo.

Konferansens formål er å bidra til å avstigmatisere psykiske plager i innvandrerbefolkningen, samt øke kunnskapsnivået om psykisk helse og psykiske helsetjenester. Konferansen vil legge hovedvekt på:

* Barn og unge
* Avstigmatisering
* Krig og traumer
* Bruk av helsetjenester

Nettverkskonferansen arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), MiRA- Ressurssenter for kvinner, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) og R.BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse).

Tid: 03.03, kl. 09.00-16.00.
Sted: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Gullhaug torg, 4b, Oslo.