Flere unge innvandrere stemmer

 
Foto: Flickr
Velgerundersøkelsen 2011 viste at flere unge med innvandrerbakgrunn stemte under høstens kommunevalg.
0Shares

Valgdeltagelsen gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viste er en moderat økning sammenlignet med forrige lokalvalg. Blant innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, var valgdeltagelsen på 43 prosent ved høstens lokalvalg, skriver imdi.no.

Undersøkelsen viser også at valgdeltakelsen blant utenlandske statsborgere (32 prosent) sank med fem prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden. For befolkningen som helhet var deltakelsen på 64,5 prosent.

Unge afrikanere best ut

Undersøkelsen viser at valgdeltagelsen øker mest blant unge med bakgrunn fra Afrika, mens enkelte europeiske grupper sakker akterut.

– Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med afrikansk bakgrunn har høyere valgdeltakelse enn tilsvarende grupper fra Europa. Spesielt lav deltakelse ser man blant velgergrupper med bakgrunn fra europeiske land utenfor EU og EØS, særlig Balkan, skriver imdi.no.