Fafo-seminar om prostitusjon og menneskehandel

Foto: Illustrasjon.
Vi inviterer til Fafo-seminar tirsdag 22. mai 2012, kl 09.00-10.30 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo. 
0Shares

I løpet av de siste ti årene har menneskehandel og menneskehandelspolitikk påvirket hvordan vi som samfunn møter prostitusjon gjennom lovgivning og sosialt arbeid. Vi på Fafo har fulgt disse
endringene tett. På dette seminaret skal vi både se bakover og framover: Vi vil markere at
Fafo har forsket på menneskehandel i ti år, vi vil presentere fire nye Fafo-rapporter
og i tillegg informere om et stort nytt forskningsprosjekt.

Prostitusjonslovgivning er viktig. Men vi må ikke glemme hvordan vi som samfunn møter personer som selger sex og som er mulige ofre for menneskehandel. Hva er deres behov når det gjelder helsespørsmål og sosial støtte? Og hvordan kan det legges til rette for at de får den hjelpen som trengs? Dette er kjernespørsmål i det nye prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd.