Seminar om Iran

 
Foto: sajed.ir
Fredsinitiativet inviterer i samarbeid med andre organisasjoner til et seminar om Iran, Irans atomprogram og faren for en krig mot landet.
0Shares

I de siste årene er det blitt sagt og skrevet ukentlig at USA- eller Israel- vil bombe iranske anlegg knyttet til atomkraft for å hindre at Iran får tilgang til atomvåpen. Det kommer ut motstridende rapporter om statusen til iranske atomprogram. IAEAs nye rapport sier at deler av Irans atomprogram kan være forberedelser til atomvåpen. Institute for Science and International Security (ISIS) i vinter slo fast at Iran ikke har fattet noen beslutning om å utvikle atomvåpen, og en amerikansk rapport slår fast at landet heller ikke har kapasitet til å produsere nok høyanriket uran.

Program for seminaret:
1. Iran og atomvåpen
• Hva er hensikten og statusen til Irans atomprogram? Har Iran utviklet atomvåpen og hvor langt tid vil det eventuelt kunne ta før de har slike våpen?
• Har iranske atomprogram folkelig oppslutning i Iran? Hva mener iranske eksil miljøer på venstresida om retten til kjernekraftanlegg og atomvåpen?
• Hvordan kan man hindre at Iran utvikler atomvåpen? Vil et angrep på atomanlegg i Iran hindre eller eskalere en slik utvikling? Vil økonomiske og politiske sanksjoner være effektive virkemiddel?
• Er atomfri sone i Midtøsten mulig og hvordan? Hva Norge kan gjøre i denne sammenhengen?
2- Iran og krigstrussler
• Hvor akutt er krigstrusselen mot Iran? Hvem vil starte en slik krig og eventuelt hvilke land vil støtte en slik krig?
• Hva vil konsekvensen av et amerikansk eller israelsk angrep være for omverden og for regionen?
• Hva vil konsekvensen av en slik krig være for demokratiske krefter i Iran?

Vi vil til slutt reise problemstillingene:
• Hva kan fredsbevegelsen og Norge gjøre for å hindre en slik krig?
• Hvordan kan Norge og det norske folk vise solidaritet og støtte menneskerettighets- aktivister og demokratiske bevegelser i Iran?
• Hva kan/bør være rollen til iranske opposisjon i eksil?

Innledere:

Farrokh Negahdar, kjent iransk venstrepolitiker, politisk teoretiker og analytiker(på engelsk)
Helge Hagelund, nestleder i styret til Nei til Atomvåpen(på norsk)
Akhtar Chaudry, visepresident i Stortinget og stortingsrepresentant for SV(på norsk)

Har du spørsmål kan du ringe Fredsinitiativet v/Reza Rezaee på mobil 92615542

Velkommen!

Arrangører: Fredsinitiativet i samarbeid med Solidarisk bevegelse for frihet og demokrati i iran, Nei til Atomvåpen Norge og Oslo, Norges Fredslag og Norges Fredsråd