Hva er diskriminering og hva kan du gjøre med det?

0Shares

Hva er diskriminering og hva kan du gjøre med det?

Dessverre opplever mange diskriminering og ikke alle kjenner til hvilke rettigheter de har og hvor de kan henvende seg når de blir utsatt for diskriminering. På dette kurset ønsker vi å gi informasjon om diskrimineringslovene og hva Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan gjøre for deg hvis du opplever diskriminering.

16.30 – 17.00     Lett bevertning

17.00 – 17.15     Åpning og velkommen v/ Tayyab M. Choudri

17.15 – 18.00     Hva er Likestillings – og diskrimineringsombudet?

Hva er diskriminering og diskrimineringens konsekvenser?

18.00 – 18.15     Pause

18.15 – 19.00     Diskrimineringsvernet – hva sier loven? 

                               Spørsmål og diskusjon

Kurset er gratis og slutter senest kl. 20.00.

Innledere er seniorrådgiver Ole-Fredrik Einarsen og rådgiver og jurist Amna Veledar. Begge jobber hos Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO).

Dette må du ikke gå glipp av! Påmelding til [email protected] innen 10. september.