FNs kvinnediskrimineringskonvensjonson (CEDAW)

0Shares

Seminaret er primært tiltenkt jurister og jusstudenter, men er også åpent for andre. Det er særlig aktuelt for deg som jobber med likestillings- og diskrimineringsspørsmål, og/eller er interessert i mer kunnskap om hvordan du kan bruke FNs menneskerettighetskonvensjoner på konkrete saker eller temaer.

Dette omfatter også minoriteter blant kvinner, f.eks. kvinner med nedsatt funksjonsevne, lesbiske, bifile og transkvinner, og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn for å nevne noen.

Det kommer innledere og foredragsholdere fra CEDAW-komiteen, LDO,
advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Juridisk fakultet, UiO.

Grunnet matservering og begrenset antall plasser er det bindende påmelding til [email protected] innen 26. november. Seminaret er gratis.

Litteraturhuset (Nedjma) 3. desember kl. 12.00-16.00

Program
12.00-12.30 Registrering og mat

12.30-12.35 Velkommen, og målet med seminaret

12.35-13.20 Hvordan bruke skyggerapportering og individklageadgang.
Medlem av CEDAW komitéen og professor ved Universitetet i Helsinki, Niklas Bruun (Finland)

13.30-13.50 CEDAWs grunnprinsipper.
Post.doc Helga Aune, Juridisk fakultet, UiO

13.50-14.10 CEDAW i norske domstoler.
Else McClimans, Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg

14.10-14.30 Overvåking!av gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.
Likestillings- og diskrimineringsombudet

14.40-15.40 Gruppearbeid med caser

15.40-16.00 Oppsummering og avslutning

Bindende påmelding til [email protected] innen 26. november