Belonging – Biennial International Conference

 
Foto: kim.no
Hvor fleksibel er den norske kulturen og identiteten, og hva er den i stand til å ta opp i seg? Hvilket rom har man som«innvandrerstemme» til å bidra til offentligheten? Et panel av unge personer som på ulike måter bidrar til den norske offentligheten diskuterer.
0Shares

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) arrangerer en internasjonal konferanse i Oslo 14.-16. mai. Tema for konferansen er «Belonging».

KIM inviterer Siv Jensen til en samtale om identitet, tilhørighet og samfunnsdeltakelse. I samtale med Jon Schau vil hun reflektere rundt disse temaene.

Ordstyrer: Simon Stranger (forfatter). Panel: Hisham Zaman (regissør), Warsan Ismail (blogger), Monica Ifejilika (musiker/journalist), Felipe “Fela” Orellana (rapper).

Høydepunkter fra programmet

Åpningstale ved Mustafa Can, forfatter og journalist [14. mai kl 16:00]
Siv Jensen i samtale med Jon Schau [15. mai kl 9:30-10:00]
Panelsamtale om identitet og tilhørighet [16. mai 09:30-11:00]

Workshop om hip-hop og identitet Don Martin (Gatas Parlament) [16. mai 13:30-15:30]

Gjennom konferansen arrangerer vi dessuten en serie workshops og parallelsesjoner om ulike temaer; Transnasjonalisme, diasporamiljøer og utenrikspolitikk, politisk representasjon og deltakelse, likestilling, og mer.

Mer informasjon om konferansen på våre nettsider: http://www.kim.no/conference2013/