Ny handlingsplan mot sosial dumping

Innvandrere som jobber innenfor tunge og belastende yrker som anlegg og renhold får sine sosiale rettigheter krenket, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund.
Foto: flickr.com
Velkommen til Fafo Østforum seminar torsdag 6. juni 2013, kl 14.00-16.00 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.
0Shares
Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i denne, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte? 
 
På Fafo Østforums seminar den 6. juni vil vi også kaste et blikk bakover og se på hvordan de to  
foregående handlingsplanene mot sosial dumping har virket. Statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet og Robert Eriksson (FrP), leder av Stortingets Arbeids- og sosialkomité, vil innlede om den nye tiltakspakken. 
 
Ett av de nye tiltakene er å utarbeide et eget bransjeprogram for vegtransport,  og vi har derfor invitert partene i transportsektoren til å kommentere den nye planen.
 
Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo. Tiltaksplan 1 og 2 – Evaluert i 2011.

Fafo-forsker Line Eldring presenterer hovedpunkter fra Fafo-rapporten fra desember 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping.

Tiltaksplan 3 – Innledninger
Norvald Mo, statssekretær (Ap) i Arbeidsdepartementet.
Robert Eriksson, stortingsrepresentant (FrP) og leder i arbeids- og sosialkomiteen

Tiltaksplan 3 – Om bransjeplan for transportsektoren
Lars M. Johnsen, 1. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
Per Madsen, forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Debatt og spørsmål/kommentarer fra salen. I panelet: 
Line Eldring, Norvald Mo, Robert Eriksson, Lars M. Johnsen og Per Madsen.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Registrering innen 5. juni og begrenset antall plasser.