Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Utpekingen av klienten som ansvarlig, er uttrykk for en nygammel individualiserende ideologi, skriver Knut Kjelstadli, professor i historie, Universitet i Oslo.
Foto: Jørgen Schyberg
Fafo Østforum inviterer til seminar med rapportlansering.
0Shares

Arbeidsinnvandringen i dag – særlig fra EUs nye medlemsland i Øst-Europa – mangler sidestykke i norsk historie, og har så langt vært svært gunstig for norsk økonomi. Men stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Bekymringen for en velferdspolitisk bakrus i kjølvannet av de nye store migrasjonsstrømmene vokser.

Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet? Hva slags retningslinjer og virkemidler har NAV-ansatte i sitt arbeid med denne gruppen? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp på seminaret.

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg presenterer funn fra en ny Fafo-rapport: Innvandrerne som skulle klare seg selv: Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. Til å kommentere rapporten har vi invitert representanter fra forvaltning, organisasjonsliv og politiske partier. Møteleder blir Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass som gir oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsene, arbeids- og bedriftsvandringer, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer. Gjennom seminarer og  nettside er Fafo Østforum en kunnskapsleverandør på temaet.

Forumet har i dag 18 deltakere – bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. Forumet er åpent for flere deltakere. Les mer om Fafo Østforum på nettsiden: http://www.fafo.no/Oestforum/index.html

Registrering innen 16. september