What migrants bring with them

Viktig tema: mange kom til Sagene for å diskutere fordelene og ulempene med IOMs frivillige returprogram VARP (Voluntarily Assisted Return Programme).
Foto: Claudio Castello
IOM, den internasjonale organisasjonen for migrasjon i Norge, UDIs regionkontor Indre Østland og Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) har gleden av å invitere dere til workshop om returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge.
0Shares

I den anledning ønsker vi å utstrekke invitasjonen til ulike aktører som jobber i migrasjonsfeltet: representanter fra skole, barnehage, politi, helse, frivillige organisasjoner, NAV, lokale skattekontorer og kommunale instanser og enheter som har kontakt med innvandrere m.m.

Gjennom denne workshopen ønsker vi å informere om ulike tjenestetilbud til migranter i Norge deriblant den nåværende ordningen med frivillig retur og muligheter for reintegreringsstøtte til personer som oppholder seg i Norge og ønsker å returnere til opprinnelsesland. Vi håper at slike møter også kan være et forum for diksusjon rundt den norske ordningen, samt å få tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Workshop vil holdes i UDIs lokaler i Gjøvik torsdag den 12. september 2013, kl. 16.00-19.00. Programmet sendes ut etter at påmelding har blitt motatt.

Vennligst send bekreftelse innen 10. september 2013 til Viktoriya Savchuk Myran på [email protected], Fernando Baez på [email protected] eller Kjetil Johan Korstvedt på mailto:[email protected]

Her følger litt informasjon om IOM.
IOM ble etablert i 1951 og er verdens ledende mellomstatlige organisasjon på migrasjonsfeltet. Med 151 medlemsland, ytterligere 12 stater som har observatørstatus og 470 kontorer i over 140 land, jobber IOM for å fremme human og ryddig migrasjon til fordel for alle. Det gjør vi ved å tilby tjenester og råd til myndigheter og migranter.

I Norge implementerer IOM det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme), samt et kulturorienteringsprogram for overføringsflyktninger som skal bli bosatt i Norge. IOM Oslo kontor har rundt 30 ansatte med svært varierte bakgrunn og språk-kunnskaper.

For mer informasjon, se vår hjemmeside i Norge: www.iom.no og internasjonalt: www.iom.int