MinOrg Seminar

0Shares

MinOrg

– Et nettverk mellom organisasjoner drevet av og for minoritetsungdom

BAKGRUNN / MÅLSETTING

Gjennom flere års arbeid og erfaring har vi opparbeidet oss mye kunnskap om de ulike problemene mange etnisk minoritetsungdommer opplever i Norge. Disse handler mye om fordommer, stereotypier, og manglende informasjon. Mange ungdommer opplever ulike former for rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling, latterliggjøring og utestenging. Opplevelser som, i tillegg til en ungdomstid som kan være frustrerende nok i seg selv, skaper ekstra belastninger og skader selvbildet. Sammen ser vi det på som en utfordring å tilrettelegge aktiviteter som er med på å forebygge negativ atferd hos ungdommene. Gjennom informasjon, fysisk aktivitet, prosess orientering, læring, ansvarlig gjøring og oppfølging skal ungdommene bearbeide noe av det de sliter med og få ”utløp” for frustrasjoner slik at de kan sette seg nye, positive mål.

Vi har et ønske om å etablere et sterkere kontaktnettverk blant organisasjoner som jobber med de samme problemstillingene.

Vi opplever at det vanskelig å komme inn under de ordinære økonomiske støtteordningene, og å delta på lik linje med andre tradisjonelle ungdomsorganisasjoner i samfunnsdebattene. Dette er en følge av at det er vanskelig å få støtte til ha et skikkelig sekretariat som kan jobbe på fulltid.

Vi ønsker arrangere et seminar der andre organisasjoner som erfarer disse samme tingene kan komme sammen å dele erfaringer, få innspill fra andre og komme med gode løsninger.

HOVEDMÅL:

Danne et nettverk mellom organisasjoner som jobber med ungdom av etniske minoriteter i Norge.

Gjøre oppmerksom på ulike støtteordninger som er tilgjengelige, spesielt for organisasjoner som ikke er bygget opp som tradisjonelle norske organisasjoner. Hvilke erfaringer har andre? Hva kan vi lære?

Oppfølging av WCAR; implementering av Handlingsplanen. Hva sier tiltaksplaner, og stortingsmeldinger om inkludering og bedring av vilkår for ungdommer av etniske minoriteter.

Hvordan kan organisasjoner som har noe til felles stå sterkere sammen for å oppnå felles målsettinger.

DELMÅL:

Gjennom dette ønsker vi blant annet å utarbeide et dokument som sier litt om:

-hvordan dagens situasjon er

-hvilke utfordringer vi har

-hvordan vi ønsker/håper at fremtiden skal se ut (en 3-5 års plan)

PROGRAM:

DAG 1 [Sted: Bydel 5 sine lokaler, Markveien 57 inngang Korsgata]

11:00 – 14:30

Foredrag, erfaringsutveksling og presentasjoner av de ulike gruppene/organisasjonene.

14:30 – 15:30 Lunsj

15:30 – 18:00

Det er et ønske om å få foredragsholdere fra ulike organisasjoner som har kompetanse innen ulike områder som;

lobbyvirksomhet, ulike støtteordninger, hvem-har-greie-på-hva, hvordan strukturere/organisere seg etc

Aktuelle organisasjoner; LNU, OMOD, SMED.

18:00 – 20:00 Felles middag

DAG 2 [ Sted: X-ray ungdomskulturhus Maridals vn 3. inng. : brenneriv – Pb 2135 Grünerløkka 0505 Oslo ]

Vil bli lagt opp til å være workshop-basert, der det bli jobbet med konkrete forslag/ kommentarer til de ulike handlingsplaner om ungdom.

12:00 – 15:00 Workshops

15:00 – 15:30 Lunsj

15:30 – 18:00 Presentasjon & diskusjon

Aktuelle temaer er:

Politi

Media

Utdanning/Jobb

Helse

Organisasjonenes levevilkår