Nordiske medier og innvandringsdebatten

0Shares

————————————————————

Program

————————————————————

0930 – 0940

Velkommen v/ Helge Rønning, Institutt for medier og kommunikasjon, UIO

0940 – 1025

Begrenser “politisk korrekthet” ytringsfriheten i den
svenske innvandringsdebatten?

Jonathan Friedman, Professor i sosialantropologi
Universitetet i Lund, Sverige.

1025 – 1230

Kommentarer til Friedman og analyser av medienes rolle
i innvandringsdebatten i de nordiske land.

Helle Klein, politisk sjefredaktør i Aftonbladet, Sverige.
Hilde Haugsgjerd, sjefredaktør i Dagsavisen, Norge.
Tøger Seidenfaden, sjefredaktør i Politiken, Danmark.

————————————————————

1230 Lunsj

————————————————————

1315 – 1400

Mediene og “de fremmede”.

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi,
Universitetet i Oslo.

1400 – 1545

Kommentarer til Hylland Eriksen.

Hvordan behandler mediene saker som angår etniske minoriteter?

Hvordan integreres journalister med annen etnisk bakgrunn?
Nazneen Khan, lektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

Murad Ahmed, journalist i dansk fjernsyn, DR
Christian Catomeris, redaktør i svensk TV, SVT

1545 Kaffepause

1600 – 1700 Paneldebatt

Hva bør kreves av mediene i deres dekning av
innvandringspolitikken og utviklingen av det
multikulturelle samfunn?
Ordstyrer: Vibeke Sperling, gjesteprofessor,
Institutt for medier og kommunikasjon, UIO

1700 Avslutning

Seminaret er åpent for alle.
Mer info? Se http://www.media.uio.no