Utstilling: Oslo apartment II

0Shares
Velkommen til utstillingsåpning fredag 25. oktober kl. 19.00
Utstillingen er åpen lørdag og søndag 26. og 27. oktober og 2. og 3. november kl. 12.00-16.00 
 
Galleri 69 har gleden av å presentere arbeider fra «Oslo Apartment» – et pågående prosjekt fra kunstgruppa «Art as agency», som består av Grete Johanne Skibnes, Mari Østby Kjøll, Johanne Bøckmann og Signe Arnborg Løvaas. Utstillingen veksler mellom installasjon, video og todimensjonale verk. Skibnes, Kjøll og Løvaas tar mastergrad på KHiO, Bøckmann har bachelor fra KHiO og går nå på Arkitehthøgskolen.

«I dette prosjektet vil vi invitere publikum inn i det private hjem. Vi har blitt vant til en stadig mer radikal eksponering av det private og intime. Som gruppe er vi opptatt av å se på det som berører våre private liv, og undersøke grenser mellom individ og fellesskap. Det er viktig for oss å identifisere og innlemme våre personlige roller og liv i arbeidet vi gjør.

Kjente artefakter inngår i utstillingen, og vi tilfører alternative meningsinnhold til dem. Eksempelvis fotoalbumer, servise og kjøkkenartikler. Vi studerer stilleben av interiør fra ulike kunsthistoriske perioder i relasjon til vår egen tids bruk av fotografi, som et symptom på stillstand og resignasjon. Her tenker vi for eksempel på hvordan fotografiet brukes til å formidle spesielt utvalgte deler av privatlivet gjennom blogg og sosiale medier.

Helheten spiller gjennomgående på premisset om at tilskueren befinner seg innenfor det private rom, hvor grenser mellom privat og offentlig diskuteres ut fra en forestilling om at individet inngår i en sammenheng og kan forstås som en agent i verden.

I utstillingen spør vi hvordan mennesket som agent forvalter sitt territorie, og sørger for at egen agenda opprettholdes og tas opp av andre igjen. Og med det, faren for å nulle seg selv ut i et kretsløp der man oppnår selvoppfyllelse av å absorbere hverandres liv.» Art as agency, 2013.

Velkommen!