Innsikt og løsninger i arbeid med mangfold og inkludering

0Shares

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er avhengig av at usynlige barrierer bevisstgjøres og at det jobbes aktivt med å forhindre at uheldig praksis får etablerer seg i organisasjonen. Vi mener faglig påfyll i kombinasjon med konkrete eksempler fra eksisterende praksis og verktøy er beste måte å øke bevissthet og kunnskap rundt dette. 

Seminaret vil være på norsk i en uformell setting hvor vi oppfordrer til aktiv deltakelse fra publikum. 

Ordstyrer for dagen er Lisa Cooper, Founder and Managing Director, Leadership Foundation 

Påmelding til: [email protected] 

FORELØPIG PROGRAM – OPPDATERES KONTINUERLIG. 

08:45 – 09:00 Registrering, kaffe og te. 

09:00 – 09:10 Velkommen. British Council og Leadership Foundation 

09:10 – 10:00 Foredrag: “Psykologien bak kategorisering og generalisering. Vår felles iboende tendens til å forhåndsdømme og diskriminere, og hva vi kan gjøre for å motvirke det.”

Mads Nordmo, PhD stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH 
Foredrag etterfulgt av spørsmål og samtale. 

10:00 – 10:45 Rekruttering. Hvordan unngå ubevisst diskriminering ved rekrutteringsprosesser? 

Erfaringer og praksis fra privat og offentlig sektor. Samtale med Thor Simonsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup, Morten Sonniks, seniorrådgiver IMDi, Astrid Hildeman VP Organisational Development, Aker Solutions. 

10:45 – 11:00 Diversity Charter i Norge – et verktøy, møtested og kunnsksapsbasis for å få frem innovasjon og verdien i mangfold og dele beste praksis. Lisa Cooper, Leadership Foundation 

11:00 – 11:15 Pause. 

11:15 – 11:45 Hvordan få til en «mainstreaming» og helhetlig praksis på likestilling og mangfold? 
Eksempler med verktøy for mangfold og likestilling brukt i 109 land. British Council 

11:45 – 12:30 Tema: Funksjonsevne. Funksjonshemmede utgjør 15 – 20 prosent av befolkningen og er en svært sammensatt gruppe. Hvordan kan arbeidslivet i større grad tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne? 

12:30 – 13:00 Mingling og lunsj for de som har mulighet og ønsker å fortsette samtalen.