Antisemittisme og religion

0Shares

Norsk Forening Mot Antisemittisme (NFMA) og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL-senteret) arrangerer i fellesskap et seminar om antisemittisme og religion.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Arrangørene forbeholder seg retten til å bortvise uønskede personer.

Fredag 25, oktober:

10.15: Åpning ved Odd-Bjørn Fure, forskningsdirektør ved HL-sentreret, og Christine Mohn, sekretær i NFMA

10.45: “Christian Antijudaism and modern Antisemitism – Continuities and Discontinuities”
v / Christhard Hoffmann

11.45: “Kommunisten, kapitalisten og kjeltringen – antisemittiske stereotyper i norsk mellomkrigstid” v / Per Ole Johansen Kommentar v/ Terje Emberland

13-14: Lunsj

14.15: “Etterkrigstidens antisemittisme – fra innvandringsmotstand til krig mot ZOG” v / Tor Bach Kommentar v/ Henrik Lunde

Forts.

Lørdag 26. oktober:

10.15: “The Crucifixion of the Jews – Christian Roots of Antisemitism” v / Stephen Smith

11.30: “Nytter det å be jødene om tilgivelse? Jødene og kirkens historie sett fra en katolsk synsvinkel” v / Arne Fjeld
Kommentar v/ Christhard Hoffmann

13-14: Lunsj

14.15: “Jødedommen som levende religion og kultur. Vanskelig å forstå, enda vanskeligere å godta?”
v / Bente Groth Kommentar v/ Katrine Ore

15.15: “Zions Vises Protokoller og myten om den jødiske konspirasjon” v / Dagfinn Rian Kommentar v/ Sigrid Briseid

Foredragsholderne:

Christhard Hoffmann: 1. amanuensis i historie ved Universitetet i Bergen. Ekspert på jødenes og antisemittismens historie i Tyskland og Europa.
Publikasjoner bl.a. Juden und Judentum im Werk deutscher althistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts(1988); “”Ostjuden” in Westeuropa: Grobbritannien
und Deutschland im Vergleich” (1995); “Wissenschaft des Judentums in der Weimarer Republik und im “Dritten Reich” (2000)

Per Ole Johansen: Professor i krimonologi ved Universitetet i Oslo. Har i en årrekke beskjeftiget seg med antisemittismens historie i Norge og især det norske byråkratiets opptreden i mellomkrigstiden og under krigen. Hans publikasjoner omfatter bl.a. Oss selv nærmest. Norge og jødene 1914-1943 (1984); “Norway and the Holocaust” (1989); “En profesjon i strid med seg selv. Norsk politi under krigen” (2001)

Terje Emberland: Redaktør i tidsskriftet Humanist. Særlig interessefelt er de såkalt “völkische” miljøene i Norge i mellomkrigstiden. Publikasjoner bl.a.: “Rotte, jøde og vampyr. Om kollektive angstfantasier og antisemittisme” (2000); Religion og rase: nyhedenskap og nazisme i Norge
1933-1945 (2001)

Tor Bach: Redaktør i Monitor – Anti-fascistisk tidsskrift. Er sammen med Henrik Lunde en av de fremste kjennerne av høyreekstreme miljøer i Norge i dag.

Henrik Lunde: Informasjonssjef ved Antirasistisk senter.

Stephen Smith: Direktør ved Holocaust-senteret Beth Shalom, Nottingham. Har især studert kontinuiteten i kristen antisemittisme. Publikasjoner bl.a.: Learning about the Holocaust; The Holocaust and the Christian World. Reflections on the past challenges for the future (2000)

Arne Fjeld (o.p.): Sogneprest for St. Fransiscus Xaverius menighet, Arendal. Publikasjoner bl.a. Katolsk tro og kristenliv (1986)

Bente Groth: Universitetslektor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Har studert antisemittiske tendenser norske lærebøker, bl.a. i forbindelse med det nye KRL-faget i skolen. Publikasjoner bl.a. Jødedommen (2000); Jødiske skrifter (red.) (2002)

Katrine Ore: Religionshistoriker, Universitetet i Oslo. Publikasjoner bl.a.: “Mircea Eliade og myte/rite-skolen” (1998)

Dagfinn Rian: 1. amanuensis i religionshistorie ved NTNU, Trondheim. Publikasjoner bl.a.: Kort innføring i jødedommen (1993); Jødedommen og islam (1999); “Zions vises protokoller. Løgnen som ikke ville dø” (2000)

Sigrid Briseid: Idéhistoriker. Særlig interessefelt er Midtøsten.
Landkoordinator for Saudi-Arabia i Amnesty International.