Arbeidsmarked og Integrering – Fra tiltak til arbeid

0Shares

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo ser at mange med innvandrerbakgrunn som har bodd i Oslo i mange år fortsatt er uten jobb, mange går fra tiltak til tiltak, men ikke til ansettelse i jobb. Samfunnet bør stille kontrollspørsmål til den gjeldende oppskriften som følges for folk å få folk ut i arbeid. Godt integreringsarbeid innebærer også at folk kommer i fast arbeid så raskt som mulig!

Konferansen vil sette søkelyset på det faktum at arbeidsmarkedstiltakene ikke gir nevneverdig uttelling i forhold til innsatsen for å få flere i arbeid. Målbar oppfølging vil antagelig skape mer aksept for at inkluderende felleskap kan være det beste for å nå målet om høy sysselsetting.

15. mars 2014 kl. 10.00 -15.15 – Sted: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo.

Konferansen er gratis. Det er fint om dere kan si fra til [email protected]  eller sende SMS til 95156158 innen fredag 14. mars om dere vil delta, så vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Program: Del I

10.00-11.25            Registrering og kaffe

11.25-11.30            Velkommen og informasjon (Rådsleder)

11.30-11.45            Hva tror du er årsaken at Oslo Kommune ikke har fått nok personer med minoritetsbakgrunn på administrativt og ledernivå? Hva gjør du som politiker med minoritetsbakgrunn? v/ Elvis Chiosu –Bystyremedlem helse- og sosialkomiteen.

11.45-12.15            Kommentar/debatt

12.15-12.35            FAFO har forsket mye på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår. Det er ønskelig at folk med minoritets bakgrunn kan komme i arbeid og ikke bare fortsette fra tiltak til tiltak. Har FAFO noen synspunkter og endringsforslag som kan deles med kommune, NAV og publikum på hvorfor det fungerer såpass dårlig, og hva som må gjøres for at det skal fungere bedre. v/Forskningssjef Anne Britt Djuve, FAFO.

12.35-13.00            Kommentar/debatt

                Del II

13.00-13.40             LUNSJ

13.40-14.00             Regjeringen har jobbet målrettet for at flest mulig skal komme i arbeid, og for å hindre utestengning og utstøting fra arbeidslivet. NAV har jobbet for at man går fra tiltak til tiltak men ikke tiltak til fast arbeid. Holdninger og lydløs diskriminering er fortsatt et problem. Hvordan vil NAV i samarbeid med andre sette oss på riktig spør? Hvor ligger løsningen? v/Hege Farnes Hildrum Fylkesdirektør /NAV Oslo.

14.00-14.45             Diskusjon/Gruppearbeid

14.45-15.00             Oppsummering/Avslutning

Oslo bystyre vedtok i 2001 å sette i gang et arbeid (OXLO-kampanjen) for å gjøre Oslo til en romsligere by å bo i, og med tiltak mot rasisme, nazisme, intoleranse og mot forskjellsbehandling av personer med minoritetsbakgrunn. Konferansen er et ledd i OXLO-arbeidet som videreføres via bydeler og virksomheter i Oslo kommune.