SEMINAR OM INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

0Shares

I møte med ungdom har vi på UngInfo erfart at det kan oppstå misforståelser som gjør kommunikasjon vanskelig. Hvorvidt dette er kulturelt betinget eller ikke strides de lærde om. Men det er ingen tvil om at det er en utfordring å formulere seg og være sikker på at man blir forstått? Hvordan kan vi bli mer bevisst de forskjellige forutsetningene hos den enkelte bruker og oss selv når vi kommuniserer?

Temaet er relevant for alle som arbeider med minoritetsungdom. Seminaret henvender seg spesielt til rådgivere ved skoler, helsesøstere, barnevernskontor, sosialkontor, informasjonsmedarbeidere og andre offentlige etater.

Dette ønsker vi å belyse med dette seminaret om interkulturell kommunikasjon:

Program:
Kl. 09 00- 12.30 KOMMUNIKASJON I EN FLERKULTURELL KONTEKST KULTURELLE ENDRINGER

IDENTITET OG STEREOTYPIER

MØTET MELLOM UNGDOM OG DET OFFENTLIGE:
MINORITETSUNGDOM SOM HANDLENDE SUBJEKTER

v/ Jaishankar Ganapathy, Høgskolelektor i flerkulturell forståelse, HIO

Kl. 13.- 14.00 FINNES DET ”FELLER” I DET NORSKE SAMFUNNET
OG HVORDAN TAKLE DEM? HVORDAN INTEGRERE UNGDOM I SAMFUNNSLIVET?

v/ Marco Elsafadi, leder New Page Norge, landslagspiller i basketball

KL. 14.15- 15.00 MELLOMMENNESKELIG KOMMUNIKASJON – I PRAKSIS

v/ Gerd Fleischer SELVHJELP for innvandrere og flyktninger, Oslo

Deltakeravgift:350,- (inkl. lunsj)

Deltakeravgiften overføres til kontonr: 1730 27 28488
Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, UngInfo; Møllergata 3, 0179 Oslo. Merk overføring: seminar interkulturell kommunikasjon

Send påmeldingen til:

Ungdomsinformasjonen i Oslo v/ Kari Susanne Fjeldstad

Møllergata 3, 0179 Oslo

Faks: 22 42 63 71

E-post: [email protected]

Kort bakgrunnsinformasjon om Unginfo:

UngInfo er en tjeneste som skal hjelpe ungdom i alderen 15 – 26 gjennom informasjonsjungelen, til å finne seg til rette på jobb, bolig og utdanningsmarkedet. UngInfo har ca 20 000 ungdom innom kontoret i året, og andelen minoritetsungdom som bruker oss har vært økende de siste ti år. I dag antar vi at ca. 80% av våre besøkende er minoritetsungdom. Dette tyder på at det er et stort behov for våre tjenester hos denne gruppen. For mer informasjon se vår vedlagte brosjyre eller nettsider www.unginfo.oslo.no.